lørdag den 1. juni 2013

Facebooks uendelige bornerthed.

DELETED BY FACEBOOK…
WHO DARES TO SHARE? (or tag/like)

HVEM TØR DELE DETTE BILLEDE? (eller tagge/synes om)
(Tekst på dansk nedenfor)

FREEDOM OF SPEECH

Ceci n'est PAS du porno - This is NOT porn - Dette er IKKE porno

BIG brother FACEBOOK keeps censoring this photo (amongst many others) from the Danish author Peter Øvig Knudsen's latest book "Hippie". Likewise Apple store has censored his book (amongst many others) with reference to it being pornography and not documentary as is the case. (Read more about the case here: http://hippienu.dk/thedanishcase). Facebook has threatened the author of closing his account indefinitely if he shares these photos again. Peter Øvig Knudsen is one of Denmark's prominent writers who has written monumental works about Danish recent history including the resistance during WW2 and left wing militancy in the 80's etc.
See all the censored images here: http://hippienu.dk/node/345

Are we in Victorian times? Who decides where is the line between documentary, eroticism and pornography in OUR lives? What about the little mermaid? she is naked too. This is censorship of a period in the history of humankind, notably the hippie movement. This apparently American puritanism deciding which knowledge may or may not be shared with friends and/or the world is appalling. In protest against this arbitrary suppression of freedom of expression by apple and facebook I share this image, which cannot be categorised as pornography, but as a historical document or simply a photo of everyday life of human beings.

Reactions from Zuckerberg & Co. based on events till now:
1. If you merely "share" from here to anywhere (on your timeline, in groups), "tag" yourself or "like", it will roam around until discovered by Big Brother (approximately 24 hours) after which the photo will be removed. There have been NO reports of consequences, apart from deletion of the photo. Please note that even the text AND the discussion (comments) about freedom of speech is deleted and censored by the invisible hand without any explanation. On youtube, at least the posts are not deleted.
2. If you take a screen shot of this photo and upload this photo to your timeline, copy and insert this text, it will roam around until discovered by Big Brother (probably 24 hours), after which the photo will be removed, and you MAY get a warning and your account MAY be frozen for 24 hours.
3. However, Facebook policy on these issues seem to be arbitrary, hence nothing can be guaranteed.

In any case, just before sharing this photo, I have backed up all my info from facebook, which can be done in settings--->account settings--->Download a copy of your Facebook data.

Should this cause my account to be closed from the great above, so be it... There is always google+ and besides "10 non-corporate facebook alternatives"http://www.huffingtonpost.com/2012/05/16/facebook-alternatives_n_1522647.html#slide=976733

Please care and share and tag or whatever you can think of THIS IS NOT ACCEPTABLE :)

PS: If you upload this photo independently, please make the post "public" and send me a link and/or "tag" me, to ensure maximum spread (mail@2bproduction.net)

Johan Tobias Bojlén HartmanDette er IKKE porno - Ceci n'est PAS du porno - This is NOT porn

YTRINGSFRIHED

Big Brother FACEBOOK bliver ved med at censurere dette billede (blandt mange andre) fra forfatteren Peter Øvig Knudsens sidste bog "Hippie". Apple har desuden censureret hele bogen (blandt mange andre) med den begrundelse, at det er pornografi og ikke historisk dokumentation, hvilket er tilfældet. (Læs mere om sagen her: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10201306457082114&set=a.2408284845192.2144742.1193335961&type=1&theater). Facebook har truet forfatteren med at slette hans profil fuldstændigt, hvis han uploader billederne igen. Peter Øvig Knudsen er en af Danmarks prominente forfattere, som har skrevet monumentale værker om likvideringerne under 2. verdenskrig samt Blekingegadebanden o.a.
Se alle de censurerede billeder here: http://hippienu.dk/node/345

Hvem bestemmer hvor grænsen mellem dokumentar, erotik og pornografi befinder sig? Og hvad så med den lille havrue? Hun er jo også nøgen. Skal hun også tildækkes? Det her er censur af en hel periode i menneskets historie, altså en censur af hippiebevægelsen og dens betydning for vores samtid. Denne åbenbart amerikanske puritanisme, som bestemmer, hvilken viden, der må deles med venner og verden er forargende. I protest mod denne vilkårlige undertrykkelse af ytringsfriheden, deler jeg dette billede, som på ingen måde kan kategoriseres som værende porno, men som et historisk dokument, eller bare et hverdagsbillede af menneskeheden.

Reaktioner fra Zuckerberg & Co indtil videre:
1. Hvis man bare "deler" billedet (på sin tidslinje eller i grupper) "tagger" sig selv eller "synes om" vil det ligge ude i æteren indtil Big Brother opdager det (ca. 24 timer), hvorefter billedet vil blive fjernet. Der har IKKE været meldinger om konsekvenser, ud over at billedet bliver fjernet. Bemærk, at selv teksten OG diskussionen vedr. ytringsfriheden bliver slettet og censureret af den usynlige hånd uden nogen forklaring. På youtube bliver kun billedet slette, men ikke opslaget som sådan.
2. Hvis man tager et skærmbillede (screenshot) af dette billede og uploader det til sin egen tidslinje, kopierer og indsætter denne tekst, går der ca. 24 timer før Big Brother opdager det og fjerner det. Man får her muligvis en advarsel og ens profil bliver MULIGVIS "frosset" i 24 timer.
3. Bemærk dog, at facebooks politik på dette område er vilkårlig, og i sidste ende gør de, hvad der passer dem, når det passer dem.

I alle tilfælde, før jeg deler dette billede, har jeg downloaded en kopi af mine oplysninger osv. på facebook. Dette gøres på følgende måde: Settings--->account settings--->Download a copy of your Facebook data.

Hvis dette forårsager at min facebook profil bliver slettet af "den usynlige hånd", so be it… Der er jo altid Google+ samt 10 andre facebook alternativer og flere på vej:http://www.huffingtonpost.com/2012/05/16/facebook-alternatives_n_1522647.html#slide=976733

Man må meget gerne dele, tagge, synes om eller hvad man nu kan finde på. Dette ER IKKE ACCEPTABELT :)

PS: Hvis du selv uploader billedet på facebook, gør opslaget "offentligt" og send mig gerne et link dertil eller "tag" mig, så det kan blive spredt maximalt: mail@2bproduction.net

Johan Tobias Bojlen Hartman
Ingen kommentarer:

Send en kommentar